zw

Zwierzęta na wiejskim podwórku

Tematem minionego tygodnia były zwierzęta wiejskie.
Rozmawialiśmy o pracy rolnika, uprawie ziemi i hodowli zwierząt.
Przypomnieliśmy sobie nazwy, sposoby poruszania się i odgłosy zwierząt żyjących
w gospodarstwie a także ich miejsce zamieszkania. Naśladowaliśmy odgłosy, które
wydają, poznaliśmy nazwy zwierzęcych ,,dzieci” i łączyliśmy ich w ,,rodzinki”.

 

jj
Skip to content