Kadra

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i doświadczony personel pomocniczy wspomagają i ukierunkowują rozwój dziecka, zapewniają fachową opiekę. Stosowane metody i formy nauczania są dostosowane do wieku wychowanka i jego możliwości rozwojowych, przestrzegane są prawa dziecka. Wysoki poziom nauczania i kształcenia sprawia, że dzieci są doskonale przygotowane do dalszej edukacji. Nasz zespół wyróżnia troska o dobro dzieci, otwartość na zmiany oraz wytrwałość w dążeniu do celu.
Kadra pedagogiczna

Dyrektor przedszkola – mgr Ewa Góźdź

Nauczycielki

mgr Beata Bajor

mgr Wioleta Chołast

mgr Bogusława Drygiel

mgr Bożena Brzezicka

mgr Ewa Kalita

mgr Monika Grosiak

mgr Katarzyna Korgol

mgr Lidia Mączka

mgr Katarzyna Strycharczuk – nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Szulc

mgr Ilona Wójcik

Zajęcia dodatkowe prowadzą

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Dybich

Zajęcia z angielskiego – mgr Irmina Walenciuk

Zajęcia z religii – mgr Małgorzata Gajowiak

Zajęcia z psychologiem – mgr Weronika Rudzińska

Zajęcia z rytmiki – lic. Dominika Pogrzebska

jj
Skip to content