Programy, projekty i innowacje

Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo, MAC EDUKACJA
„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” program wychowania przedszkolnego autorstwa Jolanty Wasilewskiej, WSiP
„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE” II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli. Organizator bliżejprzedszkola.

Cele Projektu:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
 • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
 • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
„Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce” - projekt ekologiczny

Zwierzęta zagrożone wyginięciem to gatunki, które powinniśmy szczególnie chronić. Dbanie o nie i odpowiednie ich traktowanie to nasz obowiązek.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć już od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wykorzystując ogromną wrażliwość małego dziecka na kontakt z przyrodą, chcemy poprzez nasze działania projektowe kształtować wśród wychowanków opiekuńczy stosunek do zwierząt, chęć niesienie im pomocy, a także rozwijać zainteresowanie ochroną przyrody.

Projekt „Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce” zakładał nie tylko zdobycie informacji na temat wybranych gatunków zwierząt lecz także obejmuje przygotowanie prac plastycznych, podczas których dzieci dowiedzą się jak wyglądają i jak zachowują się wybrane gatunki zwierząt chronionych.

Projekt w roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest w grupie Tygryski i Mądre Sowy.

Autorki projektu: mgr Katarzyna Korgol, mgr Ilona Wójcik

„Żyjmy z przyrodą w zgodzie – ekologia w przedszkolu”

Świat, w którym żyjemy jest piękny, ale w wyniku szybkiego rozwoju cywilizacyjnego nasze środowisko ulega degradacji. W wyścigu po dobra materialne często zapominamy o otaczającym nas świecie roślin i zwierząt. Bezmyślnie niszczymy to, co niezbędne do życia: powietrze, lasy, wodę, glebę... i zasypujemy świat tonami śmieci. Nasza Ziemia woła o pomoc. Niszcząc przyrodę, niszczymy samych siebie, bo my tez jesteśmy częścią przyrody. Najważniejsze jest abyśmy nie czekali aż „ktoś” powie nam stop. Każdy z nas choć trochę może przyczynić się do zmian w sposobie życia – życia w zgodzie z naturą.

Realizacja w/w projektu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci najmłodszych umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata  przyrody oraz problemu środowiska.

Dzieci 3-letnie będą zdobywać wiedzę proekologiczną poprzez konkretne działania, np.:

 • Zbieranie jesiennych darów przyrody.
 • Zwiad ekologiczny – patrolowanie terenu wokół przedszkola.
 • Wykonanie jesiennych krajobrazów i innych prac z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Założenie Klubu Ekoprzedszkolaka.
 • Wzbogacanie i aktualizacja kącików przyrody.
 • Sadzenie drzewek i krzewów wokół przedszkola (Dzień Drzewa 10.X.).
 • Pogadanka na temat ochrony drzew i ich znaczenia w przyrodzie.
 • Sporządzenie gazetki ściennej „Apel przyrody”.
 • Wzbogacanie i aktualizacja kącików przyrody.
 • Nauka oszczędzania wody, dokręcania kranów.
 • Doświadczenie „Skąd się bierze deszcz?”
 • Zapoznanie ze znaczeniem wody dla życia na Ziemi.
 • Nauka oszczędzania energii.
 • Spotkanie z górnikiem.
 • Zawieszanie karmnika i dokarmianie ptaków.
 • Obserwacja ptaków w karmnikach.
 • Dzień Ekologa (17.01.).
 • Poznawanie podstawowych pojęć z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
 • Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”
 • Hodowla roślin w kąciku przyrody – odpowiedź na pytanie „czego potrzebują rośliny do wzrostu?”
 • Sprzątanie terenu wokół przedszkola w ramach obchodów „Dni Ziemi”.
 • Sadzenie kwiatów na rabatkach.
 • Odpady stałe zagrożenie dla środowiska.
 • Rozpropagowywanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
 • Zawieszenie budki lęgowej. Międzynarodowy Dzień Ptaków (1. IV).

Projekt działań na rzecz najbliższego środowiska dla dzieci 3-letnich na rok szkolny 2021/2022

Opracowanie projektu: mgr Lidia Mączka

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2021/2022 jest Pani Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022

Cel główny projektu:

 • Rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • propagowanie praw dziecka,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola jako placówki oświatowej,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami,
 • kształcenie na odległość.

Moduły wchodzące w skład projektu:

 • Czytamy razem z Małym Misiem.
 • Kodujemy razem z Małym Misiem.
 • Opowiem Wam o Polsce.
 • Misiowe recepty na pozytywne myślenie.
 • Bajarz misiowy.
 • Misiowe zajęcia pod chmurką.
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Uczestniczymy w największym w Polsce programie edukacyjnym dla szkół podstawowych i przedszkoli na temat ekologii, ochrony przyrody i życia w zgodzie z naturą.

W tym roku szkolnym będziemy realizować następujące bloki tematyczne:

 • Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze
 • Dbam o aktywność fizyczną
 • Dbam o siebie i jem warzywa i owoce
 • Dbam o zasoby naturalne (powietrze, wodę i energię)
 • Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego
 • Dbam o naturę
 • Dbam o środowisko i oszczędzam pieniądze
„Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
jj
Skip to content