Rekrutacja

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 3 – 5 lat

na rok szkolny 2022/2023

w terminie: od 1 do 11 marca 2022r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia – 6,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku./zwalnia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 6,00 zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola + oświadczenia ( rozmiar pliku: 352 KB - format: PDF )

Potwierdzenie woli ( rozmiar pliku: 15 KB - format: ODT )

Zarządzenie Burmistrza ( rozmiar pliku: 860 KB - format: PDF )

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Miejską w Łęcznej ( rozmiar pliku: 40,6 KB - format: PDF )

jj
Skip to content