Zimowy krajobraz

Maleństwa poznały już właściwości śniegu i lodu. Dzięki zabawom badawczym wiedzą, że: „Śniegu nie można jeść.” „Śnieg i lód się topią.” „Śnieg jest lśniący.” Tym razem wykorzystano „Doświadczenie ciszy” wg Marii Montessori. Stworzono taką sytuację edukacyjną, która umożliwiła dzieciom odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie ciszy. Wykorzystano światełka – lśniący śnieg – zamknięte w szklanym naczyniu. Dzieci powoli, spokojnie z ogromną troską przekazywały sobie przedmiot. Nie zabrakło także muzyki relaksacyjnej. Cisza pomogła zastanowić się nad pytaniem: „Dlaczego lubię zimę?” „Jak wygląda przyroda zimą?” „Jak mogę dbać o przyrodę?” W/w działania pozwoliły na realizację zadań zawartych w Planie Pracy Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej oraz realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”. Efektem zabaw była praca plastyczna: „Zimowy krajobraz”. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

jj
Skip to content