Zajęcia Indywidualne

Zajęcia Indywidualne

Zapraszam do galerii z zajęć logopedycznych, które odbyły się w I semestrze w gabinecie logopedy. Uczestniczyły w nich dzieci potrzebujące indywidulnego wsparcia w zakresie terapii mowy.

Zajęcia odbywały się w 2-3 osobowych grupach.

Podczas wspólnej zabawy:

  • Usprawniamy motorykę narządów mowy – języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego.
  • Kształtujemy prawidłową wymowy poprzez korygowanie zaburzonych głosek: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż – s, z, c, dz, l , k, g oraz r, praca nad różnicowaniem szeregów oraz terapią mowy bezdźwięcznej.
  • Utrwalamy wywołane głoski w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach, w tekstach wierszy, w mowie opowieściowej i spontanicznej.
  • Zachęcamy do samodzielnego budowania wypowiedzi poprawnych pod względem, logicznym gramatycznym, składniowym.
  • Wykonujemy ćwiczenia oddechowe – ćwiczenia w kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego, wydłużania frazy mówionej na wydechu (ćwiczenia w dmuchaniu przez słomkę, na różnego rodzaju małe przedmioty, przenoszenie za pomocą słomki i wciąganego powietrza różnego rodzaju małych przedmiotów, dmuchanie na wiatraczki, na piórka, piłeczki na wodę, liście itp.).
  • Rozwijamy percepcję słuchową: rozpoznawanie odgłosów przyrody, życia codziennego, wytwarzanych dźwięków (stukania, pukania, darcia, przelewania, itp.), rozpoznawanie osób po głosie, zwierząt po odgłosie, powtarzanie dźwięków i układów rytmicznych (np. uderzanie o stół, klaskanie, tupanie).
  • Kształtujemy słuch fonemowy i fonematyczny.
  • Stymulujemy rozwoju mowy w przypadku opóźnionego rozwoju mowy.
jj
Skip to content