W krainie muzyki

Przed feriami tematem tygodnia była muzyka. Poznawaliśmy różne instrumenty oraz ich cechy. Mieliśmy okazję, dzięki Szymonkowi i jego Rodzicom, poznać ukulele, śpiewaliśmy piosenki, słuchaliśmy dźwięków. Braliśmy udział w różnych zabawach ruchowych kształtujących umiejętność odróżniania dźwięków, wrażliwość słuchową, rozwijających koncentrację uwagę. Na zajęciach matematycznych porównywaliśmy liczebność zbiorów, posługując się słowami: tyle samo, o jeden więcej.

 

jj
Skip to content