Zakładamy kącik przyrody.

Nasze działania mają na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków .

jj
Skip to content