Olimpiada sportowa 2022

VIII Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa „Duży i mały to sportowiec doskonały” Łęczna 2022

4 czerwca na hali GKS „GÓRNIK” ŁĘCZNA pojawiły się drużyny z łęczyńskich placówek: z Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego nr 4, Małych Odkrywców. W olimpiadzie wzięło również  udział Przedszkole z Puchaczowa i Samorządowe Przedszkole z Milejowa. Zawodnicy zmagali się z następującymi konkurencjami: „Wędrująca gąsienica”, „W tunelu”, „Przelewanie”, „Będę piłkarzem”, „Sadzenie marchewek”, „Piłkarski wąż”, „Zawodnicy w szatni”.  Nad prawidłowością konkurencji czuwali sędziowie – piłkarki GKS „GÓRNIK” ŁĘCZNA wraz ze swoim trenerem Panem Patrykiem Błaziakiem – sędzią głównym. Patronat nad VIII Międzyprzedszkolną Olimpiadą Sportową „Duży i mały to sportowiec doskonały” objął Pan Leszek Włodarski Burmistrz Łęcznej. Sponsorem strategicznym – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także: Pana Artura Brzozowskiego przewodniczącego Związku Zawodowego „KADRA” LW „Bogdanka”,  Pana Grzegorza Kuczyńskiego reprezentującego Urząd Miejski w Łęcznej, Pana Krzysztofa Matczuka przewodniczącego Rady Miejskiej, Pani Marzeny Florek przewodniczącej Komisji Oświaty w Łęcznej, Pana Artura Radko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, Pana Emila Dobosz przewodniczącego Rady Rodziców z Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej. Dziękujemy sponsorom nagród: LW „Bogdanka” S.A., Panu Antoniemu Pasiecznemu przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność LW „Bogdanka” S.A, Panu Grzegorzowi Jadwiżuk  przewodniczącemu ZZ Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A, Panu Arturowi Brzozowskiemu przewodniczącemu ZZ Kadra LW „Bogdanka” S.A, Panu Jarosławowi Niemiec przewodniczącemu ZZ PRZERÓBKA LW „Bogdanka” S.A, Burmistrzowi Łęcznej, GKS „GÓRNIK ŁĘCZNA, GÓRNIK ŁĘCZNA S.A., Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej. Dziękujemy  „KRÓLIKOM” z Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej za taniec oraz rodzicom, którzy wzięli udział w mini meczu „Tatusiowie kontra piłkarki”.  Brawo!  

A teraz wyniki VIII Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej „Duży i mały to sportowiec doskonały” Łęczna 2022:

WYRÓŻNIENIA: Przedszkole Publiczne nr 2, Mali Odkrywcy, Samorządowe Przedszkole z Milejowa

III MIEJSCE: Przedszkole Publiczne nr 1

II MIEJSCE: Przedszkole Publiczne nr 3

I MIEJSCE: Przedszkole Publiczne nr 4

Dziękujemy wszystkim za zabawę, emocje, wspólne kibicowanie. I pamiętajmy, że sportowcy są silni, zawsze gotowi do biegu, do gry. W sporcie siła tkwi!!

 

 

jj
Skip to content