Ziemia

Święto Ziemi w Kubusiach Puchatkach

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest już od 1970 roku i ma na celu uświadomienie wszystkim, jak ważna jest ochrona środowiska oraz życie w zgodzie z naturą. Święto Ziemi Kubusie Puchatki obchodziły cały tydzień. Każdego dnia na zajęciach oraz w czasie pogadanek dzieci dowiadywały się co to jest ekologia. Poznawały różne sposoby dbania o przyrodę oraz co należy czynić aby nasza ziemia była czysta i zielona. Dodatkowo tydzień ten był wzbogacony o inne interesujące przedsięwzięcia: zawieszanie budki lęgowej dla ptaków, sadzenie cebulek roślin i sprzątanie terenu przy przedszkolu. Poprzez podjęcie różnych działań w czasie „Tygodnia Ekologicznego” dzieci utrwaliły sobie wiedzę na temat sposobów ochrony przyrody i uświadomiły sobie, że każdy nawet najmłodszy przedszkolak może dbać o przyrodę.

jj
Skip to content