Rozwijamy kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe są tym czego każdy człowiek potrzebuje do samorealizacji i rozwoju osobistego. Są to ważne postawy i umiejętności korzystne dla człowieka i społeczeństwa. Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci to nieodzowny element przedszkolnej edukacji. Na dzisiejszych zajęciach  rozwijaliśmy kompetencje kluczowe  w oparciu o  kodowanie. Dzieci kształciły swoje  umiejętności, poznawały przy okazji nowe pojęcia i zwroty.  Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadziły  Tygryski w świat, który uczy ich logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Zapraszamy do galerii

jj
Skip to content