dbamy o ptaki gr2

Ptaki i dzieci

„ (…) Dbajmy przy srogiej zimie o ptaki, by los ich nie był okrutny taki. Gdy swoje wola napełnią jadłem, przyfruną potem zwiększonym stadem.  Śpiew zimą ptaków nas rozweseli, choć byśmy nawet w smutku tonęli. Rada ta również dzieci dotyczy, bo każda pomoc zimą się liczy (…)”

jj
Skip to content