Jeż

Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce-jeż

W ramach realizacji kierunków oświatowych państwa na lata 2021/22 

  • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Grupa „Tygryski” i grupa „Mądre Sowy” przystąpiły do realizacji projektu ekologicznego pod tytułem „ Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce” . Głównym celem projektu  jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami objętymi ochroną na terenie Polski oraz kształtowanie poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Na  naszych pierwszych zajęciach gościliśmy Panią Jeż , która uczyła nas o swoich  zwyczajach, sposobie przygotowania się do zimy oraz opowiedziała nam o swoich przyjaciołach i o wrogach przed którymi się chowa. Dzieci dowiedziały się  na zajęciach czym żywi się jeż oraz do czego służą mu kolce na grzbiecie. Tańczyły do piosenki „ Dwa malutkie jeże” oraz lepiły jeże z masy solnej, dowiedziały się także że jeże mają świetny słuch. Najważniejszą informacją dla dzieci było to że jeże są pod ochroną , trzeba na nie uważać i pomagać im chociażby budując dla nich domek, w którym mogłyby przetrwać zimę. Taki domek  dzieci  miały okazje obserwować w naszym ogrodzie przedszkolnym. Z wielkim zaciekawieniem wypatrywały w nim mieszkańców, którzy najwyraźniej ukrywali się  przed nami w stercie liści. Zapraszamy do galerii 

jj
Skip to content