Moduł III mały miś

Opowiem Wam o Polsce – Moduł III

Tym razem przystąpiliśmy do realizacji III MODUŁU ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” pt.: „Opowiemy Wam o Polsce”. Naszym zadaniem było przygotowanie gry dydaktycznej na kanwie legendy o powstaniu państwa polskiego. Nasza Pani Ilonka razem z Msiem Lolkiem podjęli ważny temat – wygrywania i przegrywania, czekania cierpliwie na swoją kolej. Wiemy, że zabawa w zespole wymaga przyjęcia określonych zasad, których nie można zmieniać w trakcie gry tylko dlatego, że byłoby wygodniej jednemu z grających, uczy współdziałania. Podsumowaniem naszych zajęć był Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Polsce z wykorzystaniem warsztatu literackiego Misiowej Mamy. Zapraszamy do galerii.

jj
Skip to content