dd

Nasze ekowyzwania

Ekologia to szeroki dział wiedzy, który w ciekawy i aktywizujący sposób możemy prezentować dzieciom. Jej celem jest przybliżenie świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, a także zrozumienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie ma tam granic między przedmiotami. Dobrze zorganizowana praca wychowawczo – dydaktyczna nauczyciela, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form może przyczynić się do lepszego wprowadzenia dzieci w tematy ekologiczne.  Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno.

W ramach tej edukacji w każdym miesiącu podejmujemy nowe wyzwanie:

WRZESIEŃ Zielona sala – robimy bananowy nawóz.

PAŹDZIERNIK- Kącik makulatury – zbieramy papier.

Skip to content