Logopedyczne zajęcia grupowe

Logopedyczne zajęcia grupowe

W każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu prowadzone są zajęcia grupowe. Mają one charakter profilaktyki logopedycznej. Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci.

Zajęcia to gry i zabawy logopedyczne i logorytmiczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, aktywizujące procesy mowy.

W ramach zajęć logopedycznych dzieci:

 • ćwiczą swój aparat artykulacyjny, czyli język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, poprawiając ich sprawność i precyzję ruchów tak istotną podczas mówienia;
 • biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych;
 • rozwijają słuch (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy);
 • wykonują ćwiczenia oddechowe – mające na celu naukę prawidłowego oddychania przez nos, wydłużania fazy wydechu;
 • rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne;
 • wzbogacają swój słownik zarówno bierny jak, i czynny;
 • kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (np. rozmawiając na temat ilustracji czy układając historyjki obrazkowe);
 • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

W trakcie zajęć logopedycznych z dziećmi starszymi również:

 • utrwalamy ćwiczone w gabinecie trudne głoski (sz, ż, cz, dż)
 • różnicujemy szeregi głosek (sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz, j-l)
 • zmagamy się z łamańcami językowymi
 • rozwijamy mowę opowieściową oraz rozbudowujemy słownictwo
 • dokonujemy ćwiczeń analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przygotowując się do nauki czytania i pisania
jj
Skip to content