logopeda

Dzień dobry

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi neurologopeda

mgr Agnieszka Dybich

Odbywają się one we poniedziałki, środy i czwartki.

Podczas zajęć logopedycznych:
 • uzyskujemy prawidłową artykulację głosek
 • kształtujemy prawidłowy tor oddechowy (wydłużanie fazy wydechowej)
 • usprawniamy aparat artykulacyjny
 • rozwijamy słuch
 • wzbogacamy słownictwo
 • rozwijamy umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijamy umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
 • kształtujemy swobodne wypowiedzi dziecka
 • kształtujemy prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (tj. połykanie, żucie, odgryzanie)
W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzą również:
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci, oceny stanu rozwoju mowy; konsultacje, warsztaty
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, grupowe zabawy logopedyczne
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu
 • konsultacje dla wszystkich zainteresowanych rodziców
 • zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w zakresie rozwoju mowy

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie, w parach lub małych zespołach, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń wymowy.

W każdej grupie prowadzone są zajęcia grupowe mający charakter profikatyki zaburzeń mowy.

Drodzy Rodzice!

Pamiętajcie, że istotnym elementem terapii logopedycznej jesteście – WY. Bez Waszej pomocy; systematycznych ćwiczeń, bycia w ciągłym kontakcie ze mną, prób motywowania dziecka i wspierania go, spotkania z logopedą nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Zachęcam do współpracy

Agnieszka Dybich

Kontakt:

poniedziałek 8.00 – 14.00

środa 8.00 – 10.30

czwartek 10.30 – 14.00

e-mail: agnieszkadybich@gmail.com

jj
Skip to content