Dokumenty do pobrania

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola ( rozmiar pliku: 89,1 KB - format: PDF )

Upoważnienie do odbioru dziecka ( rozmiar pliku: 174 KB - format: PDF )

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego ( rozmiar pliku: 163 KB - format: PDF )

jj
Skip to content